×

Lone Eivindsdottir

Lone Eivindsdotter har en utdanning i samtidsdans fra Universitetet i Stavanger fra 2019. Etter endt utdanning har hun arbeidet utøvende og skapende i egne og andres prosjekter rundt om i Norge. Samtidig har hun utmerket seg innen dansefeltet, og fått flere stipend for sitt talent. Deriblant Sparebank 1 sitt talentstipend, Norsk Kulturskoleråds Drømmestipend og Statens Diversestipend for nyetablerte kunstnere. Lone er delvis vokst opp i Gudbrandsdalen, og tilhørighet, sted og identitet er viktige temaer i hennes kunstneriske virke. I tidligere år har Lone vært med på Kristinspelet i rollen som Dvergfrua og som koreograf. Det er derfor stor stas å ønske henne velkommen tilbake som koreograf i en helt ny oppsetning av spelet.

Pin It on Pinterest